Pregled neurologa (neurološki pregled)

Neurološki pregled uključuje anamnezu (anamneza sadašnje bolesti, osobna anamneza, obiteljska anamneza ) i neurološki status. Temeljem neurološkog statusa će se utvrditi klinički znakovi oštećenja određenih funkcionalnih sustava.

Što je neurološki pregled?

Neurološki pregled uključuje anamnezu (anamneza sadašnje bolesti, osobna anamneza, obiteljska anamneza) i neurološki status. Temeljem neurološkog statusa će se utvrditi klinički znakovi oštećenja:

  • vidnog sustava,
  • slušnog sustav,
  • motorike i osjeta,
  • ravnoteže,
  • koordinacije,
  • evaluacija refleksa
  • i ostalo

Što obuhvaća pregled?

Neurološki pregled je potreban u slučaju glavobolja, vrtoglavica, povraćanja, gubitka svijesti, poteškoća s vidom, otežanim govorom, gubitka snage, bolova ili trnaca u rukama i nogama, pogoršanja postojećih simptoma. Ovisno o tome ćemo učiniti potrebnu neurološku i neuroradiološku obradu koja će se temeljiti na individualnom pristupu i bit će određena za svakog pojedinog bolesnika  ovisno o njegovim simptomima i kliničkim znakovima bolesti. Također možemo u Poliklinici Aviva proučiti dosadašnje bolesti bolesnika, učiniti detaljan neurološki pregled, provjeriti  kognitivne sposobnosti bolesnika. Testovima probira kognitivnih sposobnosti  utvrđujemo stupanj poteškoća s pamćenjem, koncentracijom, mogućnošću prisjećanja zadanih informacija. Ovisno o tome ćemo po potrebi preporučiti potrebnu dijagnostičku obradu i nakon toga započeti liječenje ili dati savjete koji će pomoći u smanjivanju nastalih poteškoća ili prevenirati i smanjiti rizik od nastanka neuroloških bolesti npr. moždanog udara.

Marija Ivica, dr. med.
specijalist neurologije, subspecijalist neuromuskularnih bolesti
Marija Ivica, dr. med.
Prim. dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić
dr. med., spec. neurologije, subspec. neuroimunologije, znanstveni savjetnik
Prim. dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić
mr. sc. Višnja Posavec,
dr. med., spec. neurologije
mr. sc. Višnja Posavec,
doc. prim. dr. sc.  Sandra Morović
dr. med. specijalist neurologije, zamjenica Ravnateljice
doc. prim. dr. sc. Sandra Morović
mr. sc. Maja Kovačiček
dr. med. specijalist neurologije
mr. sc. Maja Kovačiček
Za neurološki pregled ne treba posebna priprema. Preporučamo donijeti na pregled dosadašnju medicinsku dokumentaciju.
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!