Loading...

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

 • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
 • Odaberite željeni termin pregleda
 • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu

O bronhoskopiji u anesteziji

Bronhoskopija (obično podrazumijeva fleksibilnu videobronhoskopiju) je endoskopska dijagnostička (nekada i terapijska) metoda u pulmologiji koja pruža je izravan vizualni pregled gornjih (larinks, traheja) i donjih (glavni bronhi i bronhi do 7. generacije grananja) dišnih putova kroz cijev s optičkim vlaknima i videokamerom na vrhu.

Provodi se u anesteziji (sedaciji, nekada i analgosedaciji).

Bronhoskopija se izvodi u poluležećem položaju. Primjenjuje se anestezija, potom se videobronhoskop uvodi kroz prohodnu nosicu ili usta (u slučaju da je pacijent traheotomiran onda kroz traheostomu). Vrši se detaljna vizualna inspekcija traheobronhalnog stabla. Ciljano već ovisno o specifičnoj indikaciji uzimaju se materijali (ispirak iz donjih dišnih puteva - minilavat, citološki obrisak patološki promjenjene sluznice, katateter aspirat s sluznice, bioptički uzorak) za mikrobiološki, citološku te patohistološku analizu.

Dva sata nakon bronhoskopije, pacijent ne smije se konzumirati hranu ili tekućinu jer je oslabljen refleks gutanja.

Uvijek se preporučuje pratnja druge osobe pri povratku kući.

Napomena: Trenutno je uslugu moguće obaviti samo nakon pulmološkog pregleda kod dr. Antuna Koprivanca u Poliklinici Aviva uz indikaciju.

Ukupna završna cijena ovisi o uzimanju i vrsti analize uzorka, koji se uzima prema procjeni liječnika pri samom postupku bronhoskopije, a koja se naplaćuje posebno.

Kada je potrebno obaviti bronhoskopiju u sedaciji?

Indikacije za terapijsku bronhoskopiju najčešće su:

 • sumnja na aspiraciju stranog tijela,
 • obilnije iskašljavanje krvi s ciljem zaustavljanja krvarenja,
 • potreba za toaletom dišnih puteva kod otežanog ili s druge strane obilnog iskašljavanja sekreta (nerijetko u pacijenata s traheostomama),
 • bronhiektazije s upornim iskašljavanjem sekreta koji se mora aspiracijom ukloniti.

Kontraindikacije za bronhoskopiju su:

 • nepotpisana suglasnost za izvođenje pretrage,
 • nesuradnja bolesnika,
 • infarkt miokarda ili cerebrovaskularni inzult unutar 4 tjedna,
 • trombocitopenija (manje od 50×109/L),
 • aktivno uzimanje antikoagulantne i antiagregacijske terapije.

Kako se pripremiti za bronhoskopiju u sedaciji?

 1. Pacijent mora biti na tašte barem 6 sati prije izvođenja pretrage (jutro na nad pretrage može popiti svoje lijekove uz 1 dcl vode)
 2. Mora biti učinjena kompletna krvna slika, PV, INR, APTV
 3. Treba imati recentno učinjen nalaz EKG-a
 4. Mora imati nalaze recentno učinjenih radioloških pretraga
 5. Obustaviti od 72 do 24 sata (ovisno o specifičnostima samog lijeka) uzimanje antikoagulante ili antiagregacijske terapije
 6. Obavezno potpisana suglasnost za izvođenje bronhoskopije

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

 • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
 • Odaberite željeni termin pregleda
 • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu

Liječnici