Dr. sc. Arijana Turčin

Dr. sc. Arijana Turčin

dr. med.

Dr. sc. Arijana Turčin, dr. med., specijalistica je psihijatrije i subspecijalistica biologijske psihijatrije.

Završila je medicinu u Zagrebu, a specijalistički ispit iz psihijatrije položila je 2006. u Ljubljani. Doktorski studij završava 2017. na temu farmakogenomike. Dr. Turčin dodijeljenjo je priznanje prof. dr. Zore Janžeković za uzoran rad na području pedagoškog procesa i suradnji sa studentima od strane Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru 2016. godine.

Svoje bogato radno iskustvo započela je u Sloveniji. U UKC Maribor radila je 2000. – 2009., te je aktivna bila klinički, znanstveno-istraživački i pedagoški. Od 2010. nastavlja svoj rad u UPK Ljubljana gdje je bila predstojnica Centra za izvanbolničku psihijatriju, predstojnica Centra za kliničku psihijatriju te voditeljica psihijatrijske konziljarne službe za UKC Ljubljana, sve do 2017. godine. Svoje djelovanje nastavlja u Zagrebu (2017. – 2021.) gdje je obnašala funkciju voditeljice Odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju.

Aktivno koristi hrvatski, slovenski, engleski i njemački jezik.

Usluge

Kontakt
Icon_Telephone
01/4693-111
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!