prim. dr. sc.  Jordan Dimanovski

prim. dr. sc. Jordan Dimanovski

dr. med. spec. urologije

ŽIVOTOPIS
Prim. dr. sc. Jordan Dimanovski, dr. med., spec. urologije

Diplomirao je na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Nakon stažiranja radio je godinu dana u Sloveniji kao liječnik opće medicine u Zgornjoj Kungoti kraj Maribora te na Odjelu za anesteziologiju Kliničke bolnice “Sestre milosrednice”, gdje je proveo specijalizaciju iz urologije na Urološkom odjelu iste klinike. Na Klinici za urologiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” osnovao je centar za urodinamiku, a bio je i voditelj kirurškoga odjela na toj klinici.

Nakon polaganja specijalističkog ispita dugo niz gpdina radio je na Klinici za urologiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”.
Stupanj magistra znanosti stekao je obranivši magistarski rad pod naslovom “Usporedno ispitivanje triju metoda zamjene mokraćnog mjehura”, a 1989. godine obranio je doktorski rad pod naslovom “Patohistološki i mikroangiografski kriteriji kirurške terapije karcinoma bubrežnog parenhima” te stekao stupanj doktora znanosti. Godine 1991. dobiva status primarijusa. Znanstveno-nastavno vijeće Medicinskoga fakulteta na svojoj sjednici održanoj 29.10.1991.g izabralo ga je u znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni suradnik, a 2005.g. izabran je u višeg znanstvenog suradnika.

U više je navrata boravio na različitim urološkim klinikama u inozemstvu: dva puta po šest mjeseci u Nantesu u Francuskoj, dva mjeseca u Pragu, nekoliko puta na kraćim boravcima u Njemačkoj i Engleskoj.Uključen je u različite aktivnosti vezane uz invalidne osobe, posebice para – i tetraplegičare, te sudjeluje u radu njihovih udruga. 1994.g. objavio je priručnik o samokateterizaciji namijenjen upravo hendikepiranim osobama, a 2002.g. preveo je s engleskoga na hrvatski opsežnu knjigu koja se bavi raznovrsnim problemima osoba s ozljedom kralješnice pod naslovom Da, ti to možeš. Sudjelovao je na projektu WHO-a Rehabilitation of War Victims project – Regional Office for Europe i napisao priručnik o seksualnim disfunkcijama nakon ozljede leđne moždine. Također je uveo primjenu metode elektroejakulacije i vibroejakulacije kod osoba s ozljedom leđne moždine kojom im se omogućava funkcija biološkog oca. Do sada je uz pomoć te metode rođeno pet beba. Koautor je i priručnika za bolesnike s urostomijom.Autor je znatnog broja članaka i nekoliko poglavlja u knjigama s urološkom tematikom. Sudionik je u dva znanstvena projekta.Od nastavnih aktivnosti sudjeluje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta za studente IV. godine medicine “Prometni traumatizam”, poslijediplomskih kolegija iz urologije te urološke citologije.

Usluge

Kontakt
Icon_Telephone
01/4693-111
Icon_mail
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!