Mr. sc. Jasna Juriček

Mr. sc. Jasna Juriček

Spec. med. biokemije i lab. medicine

Jasna Juriček, rođena u Vukovaru gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirala  na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta zapošljava se u Domu zdravlja medicine rada kombinata Borovo, a pripravnički staž je odradila u KBC Osijek. Zbog domovinskog rata dolazi u Zagreb gdje je privremeno raspoređena, a poslije zasniva stalni radni odnos u Medicinsko biokemijskom laboratoriju KB Dubrava. Na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je obranom teme “Fetuin A i bilježi koštane pregradnje u bolesnika na hemodijalizi” i položila je specijalistički ispit. Pohađa tečajeve stručnih usavršavanja i kongrese u zemlji i inozemstvu. Od 31.10.2016. započela je s radom u Poliklinici Aviva.

Usluge

Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!