Maja Hranilović

Maja Hranilović

fizioterapeut, Bowen terapeut, Emmet terapeut, akupunkturist

Maja Hranilović 2001. god.  završava studij fizioterapije, a 2003. god. postaje prvostupnik fizioterapije. U ustanovi za pomoć starijim osobama volontira od 2000. god., a 2001.god. se zapošljava u Poliklinici za medicinsku dijagnostiku,  današnja Poliklinika Aviva. Stalno se educira i usavršava u struci od 2000.g od kada završava različite tečajeve i edukacije:

 • Mckenzie ABCDE,
 • PNF basic,
 • Primjena lopte i trake u rješavanju medicinskih problema,
 • Kinesiotaping,
 • PIR – postizometrička relaksacija,
 • Mulligan,
 • DNS
 • Kineska tradicionalna medicina
 • Bowen terapija
 • Emmett terapija ( osnovni stupnjevi plus EP1, EP2, EP3,EP4, EP5, EP6)
 • McLoughlin scar tissue release.

Radi kao vanjski suradnik na Visokoj Zdravstvenoj školi. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim i talijanskim.

Usluge

Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!