dr. sc. Tomislav Miletić

dr. sc. Tomislav Miletić

dr.med. znanstveni suradnik, specijalist ginekologije i opstetricije

Dr. sc. Tomislav Miletić završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te specijalizirao ginekologiju i opstetriciju u KB Merkur. Sudjelovao je  kao istraživač u znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ-a. Pohađao je poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i obranio  magistarski rad. Doktorsku disertaciju obranio je  na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane ginekologije i opstreticije te stekao akademski stupanj Doktor Znanosti. Izabran je  u znanstveno zvanje Znanstveni Suradnik.

U sklopu stručnog usavršavanja  završio je 9. međunarodni poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja liječnika I. Kategorije «Ultrazvuk u ginekologiji i fetalnoj medicini». Do sada je objavio više znanstvenih i stručnih radova.

 

Usluge

Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!